سوئیت های هتل کاروانسرای یام
اتاق 4 نفره
هزینه یک شب:
800,000 تومان
 • نام اتاق :
  شجریان
 • تخت 1نفره:
  2 عدد
 • هزینه(دلار) :
  70$
 • تخت 2نفره:
  1 عدد
 • هزینه(یورو) :
  65€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
  اتاق شجریان یکی از سوئیت های کامل مجموعه هتل کاروانسرای یام مرند می باشد.
اتاق 2 نفره
هزینه یک شب:
600,000 تومان
 • نام اتاق :
  عبدالقادر مراغه ای
 • تخت 1نفره:
  2 عدد
 • هزینه(دلار) :
  50$
 • تخت 2نفره:
  0 عدد
 • هزینه(یورو) :
  45€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 5 نفره
هزینه یک شب:
1,120,000 تومان
 • نام اتاق :
  شمس تبریزی
 • تخت 1نفره:
  3 عدد
 • هزینه(دلار) :
  100$
 • تخت 2نفره:
  1 عدد
 • هزینه(یورو) :
  90€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 3 نفره
هزینه یک شب:
700,000 تومان
 • نام اتاق :
  حافظ
 • تخت 1نفره:
  3 عدد
 • هزینه(دلار) :
  60$
 • تخت 2نفره:
  0 عدد
 • هزینه(یورو) :
  55€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 4 نفره
هزینه یک شب:
800,000 تومان
 • نام اتاق :
  سلطان محمد
 • تخت 1نفره:
  2 عدد
 • هزینه(دلار) :
  70$
 • تخت 2نفره:
  1 عدد
 • هزینه(یورو) :
  65€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 3 نفره
هزینه یک شب:
700,000 تومان
 • نام اتاق :
  شبستری
 • تخت 1نفره:
  1 عدد
 • هزینه(دلار) :
  60$
 • تخت 2نفره:
  1 عدد
 • هزینه(یورو) :
  55€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 3 نفره
هزینه یک شب:
700,000 تومان
 • نام اتاق :
  شهریار
 • تخت 1نفره:
  1 عدد
 • هزینه(دلار) :
  60$
 • تخت 2نفره:
  1 عدد
 • هزینه(یورو) :
  55€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 3 نفره
هزینه یک شب:
700,000 تومان
 • نام اتاق :
  فضولی
 • تخت 1نفره:
  1 عدد
 • هزینه(دلار) :
  60$
 • تخت 2نفره:
  1 عدد
 • هزینه(یورو) :
  55€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 3 نفره
هزینه یک شب:
700,000 تومان
 • نام اتاق :
  پروین اعتصامی
 • تخت 1نفره:
  1 عدد
 • هزینه(دلار) :
  60$
 • تخت 2نفره:
  1 عدد
 • هزینه(یورو) :
  55€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
  .
اتاق 4 نفره
هزینه یک شب:
800,000 تومان
 • نام اتاق :
  صائب تبریزی
 • تخت 1نفره:
  2 عدد
 • هزینه(دلار) :
  70$
 • تخت 2نفره:
  1 عدد
 • هزینه(یورو) :
  65€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 3 نفره
هزینه یک شب:
700,000 تومان
 • نام اتاق :
  خیام
 • تخت 1نفره:
  3 عدد
 • هزینه(دلار) :
  60$
 • تخت 2نفره:
  0 عدد
 • هزینه(یورو) :
  55€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 5 نفره
هزینه یک شب:
1,120,000 تومان
 • نام اتاق :
  مولانا
 • تخت 1نفره:
  3 عدد
 • هزینه(دلار) :
  100$
 • تخت 2نفره:
  1 عدد
 • هزینه(یورو) :
  90€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 2 نفره
هزینه یک شب:
600,000 تومان
 • نام اتاق :
  سهراب سپهری
 • تخت 1نفره:
  2 عدد
 • هزینه(دلار) :
  50$
 • تخت 2نفره:
  0 عدد
 • هزینه(یورو) :
  45€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 4 نفره
هزینه یک شب:
800,000 تومان
 • نام اتاق :
  سعدی
 • تخت 1نفره:
  2 عدد
 • هزینه(دلار) :
  70$
 • تخت 2نفره:
  1 عدد
 • هزینه(یورو) :
  65€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 4 نفره
هزینه یک شب:
800,000 تومان
 • نام اتاق :
  کمال الدین بهزاد
 • تخت 1نفره:
  4 عدد
 • هزینه(دلار) :
  70$
 • تخت 2نفره:
  0 عدد
 • هزینه(یورو) :
  65€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 3 نفره
هزینه یک شب:
700,000 تومان
 • نام اتاق :
  نباتی
 • تخت 1نفره:
  3 عدد
 • هزینه(دلار) :
  60$
 • تخت 2نفره:
  0 عدد
 • هزینه(یورو) :
  55€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 4 نفره
هزینه یک شب:
800,000 تومان
 • نام اتاق :
  میر علی تبریزی
 • تخت 1نفره:
  4 عدد
 • هزینه(دلار) :
  70$
 • تخت 2نفره:
  0 عدد
 • هزینه(یورو) :
  65€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
اتاق 2 نفره
هزینه یک شب:
600,000 تومان
 • نام اتاق :
  انصاری
 • تخت 1نفره:
  2 عدد
 • هزینه(دلار) :
  50$
 • تخت 2نفره:
  0 عدد
 • هزینه(یورو) :
  45€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
  اتاق در طبقه دوم می باشد.
اتاق 5 نفره
هزینه یک شب:
950,000 تومان
 • نام اتاق :
  باباطاهر
 • تخت 1نفره:
  5 عدد
 • هزینه(دلار) :
  80$
 • تخت 2نفره:
  0 عدد
 • هزینه(یورو) :
  75€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
  اتاق در طبقه دوم میباشد.
اتاق 2 نفره
هزینه یک شب:
600,000 تومان
 • نام اتاق :
  نسیمی
 • تخت 1نفره:
  2 عدد
 • هزینه(دلار) :
  50$
 • تخت 2نفره:
  0 عدد
 • هزینه(یورو) :
  45€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
  اتاق در طبقه دوم می باشد.
اتاق 2 نفره
هزینه یک شب:
600,000 تومان
 • نام اتاق :
  نیشابوری
 • تخت 1نفره:
  2 عدد
 • هزینه(دلار) :
  50$
 • تخت 2نفره:
  0 عدد
 • هزینه(یورو) :
  45€
 • صبحانه :
  دارد
 • امکانات :
  اتاق در طبقه دوم می باشد.