غار دوگیجان و آق سو

این روستا از مناطق باستانی و قدیمی منطقه است و از موقعیت طبیعی بسیار خوبی برخوردار است. فاصله جاده ای با هتل: 40کیلومتر فاصله زمانی: 1ساعت و 15 دقیقه