مسجد جامع مرند

قدمت این مسجد به دوران ایلخانی برمیگردد و در مرکز شهر مرند واقع شده است. فاصله جاده ای با هتل: 14کیلومتر فاصله زمانی: 20دقیقه