دریاچه سد ارس

این دریاچه در سمت غرب منطقه آزاد قرار دارد. فاصله جاده ای با هتل: 130 کیلومتر فاصله زمانی: 1 ساعت و 30 دقیقه