آبشار عیش آباد

این مکان در منطقه کوهستانی قرار دارد و قسمتی از مسیر با راهپیمایی همراه است. به همین دلیل یک ساعت و 15 دقیقه زمان میبرد تا به منطقه برسیم فاصله جاده ای با هتل: 30کیلومتر فاصله زمانی: 35 دقیقه