آبشار داران داش

دارانداش روستایی در ۲۴ کیلومتری شهرستان زنوز است و شهرت آن بخاطر وجود دالانهای آبرو زیبایی است که در مسیر رودخانه در اثر فرسایش آبی بوجود آمده اند فاصله جاده ای با هتل:80کیلومتر فاصله زمانی: 1 ساعت و 30 دقیقه