آبشار آسیاب خرابه

این مکان در نزدیکی مرز نخجوان قرار دارد و به دلیل خرابه های یک آسیاب آبی که در آنجا قرار دارد ، به این نام معروف شده است. فاصله جاده ای با هتل:106 کیلومتر فاصله زمانی: 1ساعت و 30 دقیقه